METTITI IN CONTATTO
CON ME

Nome
Field is required!
Cognome
Field is required!
Email
Field is required!
Numero di telefono
Field is required!
Preferisci la data del tour
Field is required!
Preferisci il tempo del tour
Field is required!
Persona
-
+
Field is required!
Seleziona Tour
Field is required!
Messaggio
Field is required!
GDPR:
Field is required!

Mgr. Katarína Vavrinčíková

Phone: +421 903 753 920

E-mail:katarina.vav@gmail.com

Business: Reg. ID: 41 472 870
VAT ID: SK1025785750

Issued: Obvodný úrad v Bratislave, odbor živnostenského podnikania, Staromestská 6, 814 40 Bratislava č.Žo-2004/09007/2/Z87 č.živnostenského registra 115-32401 V Bratislave 30.09.2004

Address:
Lachova 1600/19
851 03, Bratislava
SLOVAKIA